بهترین اطلاعات از شفق قطبی

اطلاعات علمی درباره ی شفق قطبی

شفق قطبی از اسمش پیداست که بیشتر در قطب های کره ی زمین تشکیل می شوند اما بعضی وقت ها در بعضی قاره ها هم تشکیل می شون که در ادامه نام آنها را به شما می گوییم و همینطور در بعضی سیاه ها هم تشکیل می شود.......


ادامه مطلب

[ دوشنبه چهارم اسفند 1393 ] [ 16:2 ] [ رامیناوغزل ]

[ ]