بهترین اطلاعات از شفق قطبی

اطلاعات علمی درباره ی شفق قطبی

در همین اول ازشما می پرسم:

آیا می دانید که شفق قطبی چیست؟

پس ادامه دهید........

[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:37 ] [ رامیناوغزل ]

[ ]

شما نمی دو نید که شفق قطبی چطوری درست می شه...

نه

نمی دونید

وارد ادامه ی مطلب شوید.


ادامه مطلب

[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:35 ] [ رامیناوغزل ]

[ ]

آیا می دانید شفق های قطبی چه قدر ارتفاع دارند؟

یا

تا چه قدر قد می کشند؟

                                      اگر کنجکاوید به ادامه ی مطلب مراجعه کنید....


ادامه مطلب

[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:11 ] [ رامیناوغزل ]

[ ]

آیا شما می دانید که دوره ی تناوب ظهور شفق های قطبی در باره ی چیست؟

اصلا می دانیدکه دوره ی تناوب ظهور شفق های قطبی چیست؟

یه ذره فکر کنید و بعد به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.....


ادامه مطلب

[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:3 ] [ رامیناوغزل ]

[ ]

شفق قطبی از اسمش پیداست که بیشتر در قطب های کره ی زمین تشکیل می شوند اما بعضی وقت ها در بعضی قاره ها هم تشکیل می شون که در ادامه نام آنها را به شما می گوییم و همینطور در بعضی سیاره ها هم تشکیل می شود.......


ادامه مطلب

[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 16:2 ] [ رامیناوغزل ]

[ ]